१ सय ९७ मेनपावर कम्पनीलाई बैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन रोक्का(नामावली सहित) 

काठमाडौं, साउन ४-

बैदेशिक रोजगार विभागले कामदारलाई विदेश पठाउन अनुमति दिएका संस्थाहरु मध्ये १ सय ९७ वटा संस्थालाई सो काम गर्न रोक्का गरेको छ । ति संस्थाले कामदार विदेश पठाउन पाउँदैनन् । विभिन्न कारणले ति संस्थाहरु रोक्कामा परेका हुन् ।

हेर्नुहोस् रोक्का गरिएका कम्पनीहरुको सूची 

Sn

Permission No.

Name

 

 

 

1

354/059/60

A One Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

2

142/056/57

Aakash Overseas Company Sewa Pvt. Ltd.

 

 

 

3

460/060/61

Aashish Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

4

466/060/61

Abba International Manpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

5

316/059/60

Abroad Recruitment Company Pvt. Ltd.

 

 

 

6

638/063/064

Aglesha Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

7

64/051/52

Al Azad International Employment Agency

 

 

 

8

100/053/54

Al Saugat Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

9

87/053/54

Alfa Roma International Menpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

10

421/060/61

Alliance Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

11

649/063064

Allied International Services Pvt. Ltd.

 

 

 

12

664/063/064

Amber International Pvt. Ltd.

 

 

 

13

529/061/62

Annapurna Gorkha Servises Pvt. Ltd.

 

 

 

14

310/059/60

Apex Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

15

161/056/57

ARABIAN EMPLOYMENT CONSULTANCY PVT. LTD.

 

 

 

16

108/054/55

Asmacs Nepal Pvt. Ltd.

 

 

 

17

126/055/56

Atlantic Overseas Services Pvt. Ltd.

 

 

 

18

270/058/59

Axis Human Resource Service Pvt. Ltd.

 

 

 

19

471/060/61

Ayo Gorkhali Manpower Agency Pvt. Ltd.

 

 

 

20

642/063064

Bajaj Overseas Pvt.Ltd.

 

 

 

21

169/056/57

Beshes Overseas Employment Service

 

 

 

22

154/056/57

Bhawani International Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

23

177/056/57

Birat Consultancy Pvt. Ltd.

 

 

 

24

356/059/60

Blue Heaven International Pvt. Ltd.

 

 

 

25

670/064/065

Brihaspati Services Pvt. Ltd.

 

 

 

26

442/060/61

Brilliant Brothers and Company Pvt. Ltd.

 

 

 

27

482/060/61

British Gulf Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

28

238/058/59

Brothehood Overseas Employment Service Pvt. Ltd.

 

 

 

29

295/058/59

BUDDHA MANPOWER EMPLOYMENT SERVICE PVT. LTD.

 

 

 

30

110/054/55

Buddha Overseas Concern Pvt. Ltd.

 

 

 

31

395/060/61

Capital Overseas Services Pvt. Ltd.

 

 

 

32

131/055/56

Chandani International Overseas Pvt. Ltd.

     

33

371/059/60

Chautari Nepal Manpower Agency Pvt. Ltd.

     

34

429/060/61

Cherisi Overseas Pvt. Ltd.

     

35

663

Chinari International pvt.ltd.

     

36

181/057/58

Chindits Security and Overseas Services Pvt. Ltd.

     

37

427/060/61

Chyangba Overseas Service

 

 

 

38

620/2063/64

Civil Supporting Overseas Pvt Ltd

 

 

 

39

578/062/63

Connection Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

40

436/060/61

Cosmic Employment Service Pvt. Ltd.

 

 

 

41

286/058/59

Creative Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

42

376/059/60

Cross World International Pvt. Ltd. (No Permision to work)

 

 

 

43

433/060/61

D.N.B.-Asia Pvt. Ltd. (Aroma International Manpower)

 

 

 

44

685

D.S. Foreign Employment Services

 

 

 

45

327/059/60

Dana Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

46

496/061/62

Danfe Human Resource (P) Ltd.

 

 

 

47

785/065/66

Delta Star International Pvt. Ltd.

 

 

 

48

650/063/64

Deluxe Recruitment Pvt. Ltd. (Sunaulo Prakash Manpower Spplaers)

 

 

 

49

292/058/59

Destination Overseas Consultant Pvt. Ltd.

 

 

 

50

193/057/58

Deurali Overseas Service Pvt. Ltd.

 

 

 

51

216/057/58

Development Trust And Overseas Linkers Pvt. Ltd.

 

 

 

52

382/059/60

Dhaulagiri International Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

53

645/063/64

Dhruba Tara Placement Services P Ltd

 

 

 

54

592/062/63

Dream Achievers Pvt. Ltd.

 

 

 

55

253/058/59

Eco Overseas Consultant Pvt. Ltd.

 

 

 

56

468/060/61

Employment and Re-employment Pvt. Ltd.

 

 

 

57

215/057/58

Everest Nepal Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

58

346/059/60

Everest World Employment Consultancy Pvt. Ltd.

 

 

 

59

549/062/63

Far West International Link Pvt. Ltd.

 

 

 

60

JITCO/ MOH REF

FEDERATION OF NEPALESE CHAMBERS OF COMMERCE & INDUSTRY (FNCCI), For Japan O

 

 

 

61

60/051/52

Fewa International Manpower Suppliers Pvt. Ltd.

 

 

 

62

275/058/59

Finix Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

63

273/058/59

FIRST SELECT NEPAL PVT. LTD.

 

 

 

64

480/060/61

Four season Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

65

326/059/60

Gallivant Manpower Pvt. Ltd.

 

 

 

66

68/052/53

Gandaki Dhaulagiri International Company, Pvt. Ltd.

 

 

 

67

507/061/62

Genial Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

68

148/056/57

Golden International Manpower Services Pvt. Ltd.

 

 

 

69

70/052/53

Gorakhkali Foreign Employment Co,Pvt.Ltd.

 

 

 

70

602/062/063

H.R. Consultants Pvt. Ltd.

 

 

 

71

943/067/68

H.R. INTERNATIONAL NEPAL PVT. LTD.

 

 

 

72

105/054/55

Harati Overseas Pvt. Ltd.

     

73

306/059/60

High Himalayan Gorkha Services Pvt. Ltd.

     

74

366/059/60

Him Shikhar Overseas Pvt. Ltd.

     

75

274/058/59

Hipat Overseas Pvt. Ltd.

     

76

461/060/61

Horizon International Services Pvt. Ltd.

     

77

596/062/63

Ideal International Manpower (P) Ltd.

     

78

375/059/60

Ishan Rojgar International Pvt. Ltd.

     

79

538/061/62

J.B. Employment Service Pvt. Ltd.

     

80

381/059/60

J.B.International Pvt. Ltd.

     

81

262/058/59

Japan Overseas Pvt. Ltd.

     

82

372/059/60

Jaykali Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

83

634/063/64

K B L International Overseas Pvt. Ltd.

     

84

493/060/61

Kaligandaki Overseas Pvt. Ltd.

 

 

 

85

368/059/60

Kanjirowa Overseas Pvt. Ltd.

     

86

255/058/59

Kariman Enterprises Pvt. Ltd.

     

87

248/058/59

Kastamandap Overseas Services

     

88

393/059/60

Khaptad International Services Pvt. Ltd.

     

89

556/062/63

Lama International Pvt. Ltd.

     

90

39/049/50

Lumbini Overseass Concern Pvt. Ltd.

     

91

486/061/62

Lumbini Transworld Employment (Pvt.) Ltd.

     

92

315/059/60

Lyache Human Resource (Hi-Tech) Pvt. Ltd.

     

93

351/059/60

Madan Megh Overseas Pvt. Ltd.

     

94

158/056/57

MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD.

     

95

242/058/59

Mahalaxmi Consultant Pvt. Ltd. (Indamand)

     

96

491/061/62

Majestic Trade Wings Pvt. Ltd.

     

97

82/053/54

Makalu International Pvt. Ltd.

     

98

492/061/62

Mansarowar Overseas Pvt. Ltd. (Russian Overseas)

     

99

278/058/59

Marsyangdi Overseas Pvt. Ltd.

     

100

445/060/61

Maya Overseas Pvt. Ltd

 

 

 

 

Sn

Permission No.

Name

     

101

360/059/60

MECHI MAHAKALI OVERSEAS PVT. LTD.

     

102

691/063/64

MERIDIAN ASSOCIATES PVT. LTD.

     

103

15/044/45

Milan International Manpower Pvt. Ltd.

     

104

173/056/57

Millenium Overseas Pvt. Ltd.

     

105

394/060/61

Mission Overseas Pvt. Ltd.

     

106

514/061/62

Modern Overseas Consultancy Pvt. Ltd.

     

107

696/063/64

Modern Time Recruting Services Pvt Ltd.

     

108

409/060/61

Monalisa Overseas Pvt. Ltd.

     

109

145/056/57

Moon Light Consultant Pvt. Ltd.

     

110

254/058/59

Mordi Menpower Service Pvt. Ltd.

     

111

42/049/50

Mountain Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

112

478/060/61

My Manpower Pvt.Ltd.

     

113

58/051/52

N.O.E.C. Pvt. Ltd.

     

114

251/058/59

N.P. International Emp. Services Pvt. Ltd.

     

115

107/060/61

NEPAL CHAHARI SKILL DEVELOPMENT PVT.LTD.

     

116

290/058/59

Nepal Dynesty Overseas Pvt. Ltd.

     

117

179/057/58

Nepal Gulf Manpower Service

     

118

202/057/58

Nepal Menpower Consultancy Pvt. Ltd.

     

119

484/060/61

Nepal Recruitment Bureau Pvt. Ltd. (ujuri bata rokka 6)

     

120

784/065/66

NEPAL SAM OVERSEAS PVT. LTD.

     

121

653

Nepal World Consult pvt.Ltd.

     

122

233/058/59

New Era Resource Pvt. Ltd.

     

123

214/057/58

New Star Overseas Pvt. Ltd.

     

124

656/063/064

North Pole Overseas Pvt.Ltd.

     

125

324/059/60

North Star Overseas Pvt. Ltd.

     

126

418/060/61

Nupse International Concern Pvt. Ltd.

     

127

293/058/59

Oasis Overseas Pvt. Ltd.

     

128

152/056/57

Ocean International Pvt. Ltd.

     

129

804/065/66

OPPORTUNITY MANPOWER SERVICES PVT. LTD.

     

130

561

Orchid Human Resources P.Ltd.

     

131

673/063/064

Oscar International Pvt.Ltd.

     

132

425/060/61

Overseas Placement Services Pvt.Ltd.

     

133

463/060/61

Oxford Employment Service Pvt. Ltd.

     

134

637/062/63

Palm International Pvt. Ltd.

     

135

365/059/60

Panorama Overseas Pvt. Ltd.

     

136

349/059/60

Pashupati Manpower Pvt. Ltd.

     

137

321/059/60

Pathibhara Menpower Service Pvt. Ltd.

     

138

555

Peace Zone Overseas Pvt. Ltd.

     

139

168/056/57

Pinnacle Overseas Employment Service Pvt. Ltd.

     

140

705/064065

Pro Search Recuitment Consultant Pvt. Ltd.

     

141

410/060/61

Prolific Employment Agency Services Pvt. Ltd.

     

142

230/058/59

Public International Pvt. Ltd.

     

143

472/060/61

Purple Patch (Nepal) Pvt. Ltd.

     

144

287/058/59

Quality Overseas Services Pvt. Ltd.

     

145

504/061/062

R. B. Group Overseas Pvt. Ltd.

     

146

735/064065

R.B. Employment Services Pvt. Ltd.

     

147

405/060/61

Rapti Manpower Concern Pvt. Ltd.

     

148

515/061/62

Reliable HR Solution Pvt. Ltd.

     

149

676/2063/064

Reliable International Pvt. Ltd.

     

150

422/060/61

Relliance Human Resources Pvt. Ltd.

     

151

159/056/57

Rose International Pvt. Ltd.

     

152

488/061/62

Rosebud Nepal Overseas Pvt. Ltd. (Miti 2065/10/06 Ma Khaarej Bhayeko)

     

153

511/061/62

Royal Nepal Overseas Concern Pvt. Ltd.

     

154

380/059/60

S.K. International Consultancy Pvt. Ltd.

     

155

725/064/065

Sabnam International (p) Ltd.

     

156

717/2064/065

Saffron International (P) Ltd

     

157

506/061/62

Sagar Overseas P. Ltd. (Human Resource Empl. Dev. Ser. & Research Centre)

     

158

331/059/60

Sagarmatha International Pvt. Ltd.

     

159

130/055/56

Saheen Employment Pvt. Ltd.

     

160

411/060/61

Samriddhi Employment Service Pvt. Ltd.

     

161

76/052/53

Securwest International (Nepal) Pvt. Ltd.

     

162

40/049/50

Shangrila International Menpower Pvt. Ltd.

     

163

432/060/61

Shisa Overseas Pvt. Ltd.

     

164

483/060/61

Silver Line Recruiting Agency Pvt. Ltd.

     

165

791/065/66

Silverline Associates Pvt. Ltd.

     

166

219/058/59

Sim Overseas Employment Pvt. Ltd.

     

167

268/058/59

Sitara Overseas Consultancy Pvt. Ltd.

     

168

727/2064/065

Smart In Action Manpower Services Pvt. Ltd.

     

169

636/063/064

South Pole Overseas Pvt. Ltd.

     

170

707/064/065

Standard Overseas Pvt. Ltd.

     

171

644/063/64

sumi overseas (pvt) ltd

     

172

46/050/51

Sun International Overseas Pvt. Ltd.

     

173

476/060/61

SUNRISE OVERSEAS PVT. LTD.

     

174

334/059/60

Supper Star Overseas Nepal

     

175

246/058/59

Syarsekalika Employment Overseas Pvt. Ltd.

     

176

462/060/61

Taj International Pvt. Ltd.

     

177

803/065/66

TANGENT INTERNATIONAL RECRUITMENT SERVICES P. LTD.

     

178

446/060/61

Task Employment Services Pvt, Ltd.

     

179

244/058/59

Tenzing Menpower Pvt. Ltd.

     

180

869/2066/067

THANKS INTERNATIONAL PVT. LTD.

     

181

25/048/49

The New Gorkhas International Pvt. Ltd.

     

182

195/057/58

Tri Shakti Overseas Service Pvt. Ltd.

     

183

1030

TRUSTEE OVERSEAS SERVICE PVT.LTD

     

184

364/059/60

Tufan International Oversea Services Pvt. Ltd.

     

185

218/058/59

Union Overseas Network Pvt. Ltd.

     

186

136/055/56

Universal Overseas Pvt. Ltd.

     

187

439/060/61

Universal Team Manpower Pvt. Ltd.

     

188

236/058/59

Valley Top Overseas Services Pvt. Ltd.

     

189

655/063/064

Variety Manpower Company (p) Ltd

     

190

450/060/61

Web Overseas Pvt. Ltd.

     

191

850/066/67

Well International Manpower Pvt. Ltd.

     

192

737

West Overseas

     

193

612/062/063

World Link Overses Pvt.Ltd.

     

194

750/064/065

WORLDWIDE ASIAN MANPOWER SERVICES (P) LTD.

     

195

624/063064

Yes Services Pvt.Ltd.

     

196

221/058/59

Youth Placement Services Pvt. Ltd.

     

197

329/059/60

Zeal International Overseas Pvt. Ltd.

     

 

 

 

 


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

  • 1
  • 2
Prev Next

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ता…

सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुविधाको प्रस्ताव तयार, एकडेढ महिनाभित्रै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारी

काठमाडौं, भदौ २४- सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाता सूचिकरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अव ढिलोमा एक डेढ महिना भित्रमै सूचिकरण सुरु गर्ने तयारीमा कोष पुगेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले सूचिकरणका...

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बना…

आपूर्तिकर्ता मार्फत लिने श्रमको सूची बनाउन समिति गठन, कानूनमा नमिलेका कुरा मिलाइने

काठमाडौं, साउन ११- सरकारले कुन क्षेत्रको श्रममा आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिक लिन पाउने भन्ने सूची बनाउने भएको छ । शुक्रवार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषदको बैठकले यसको सूची बनाउन कार्यदल नै...

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव द…

साउन देखि १३ हजार ४ सय ५० भन्दा कम तलव दिन नपाइने

काठमाडौं, असार २५- सरकारले नेपालमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम ज्याला प्रतिमहिना १३ हजार ४ सय ५० तोकेको छ । यसैगरी साउन देखि दैनिक ज्याला ५ सय १७ तथा प्रतिघण्टा ज्याला रु ६९ भएको छ । रोजगारदाताहरु तथा ट्रेड युनियनहरुबीच...

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

यूनीप्रेस नेपालको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न

काठमाडौं,  यूनियन अफ प्रेस एण्ड एलाइड वर्कस नेपाल (यूनीप्रेस)े को चौथो संघिय महाधिवेशन काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले सुबर्णजंग सिजापतिको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय नयाँ संघिय (केन्द्रिय) समिति सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको छ । समितिको सह-अध्यक्ष अर्जुन...

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्…

निर्माण मजदुर संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकियो राष्ट्रिय भेला

  काठमाडौं,  अखिल नेपाल निर्माण मजदुर संघको पाँचौं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्र निकटको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध निर्माणकर्मीहरुको सो संघको राष्ट्रिय भेलाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्यो । भेलाले संघको केन्द्रीय अध्यक्षमा...

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

जहाँ पुरुषलाई २५ प्रतिशत आरक्षण छ

काठमाडौं,  नेपालमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व बृद्धिका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । यहि व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समयमा राज्यका निर्वाचित निकायहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेख्य रुपमा बृद्धि भएको छ । केन्द्रीय तथा प्रादेशिक संसद तथा...

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

यस्तो छ नयाँ श्रम ऐन(ऐन सहित)

काठमाडौं- श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा सहितको श्रम ऐन २०७४ यसअघिको श्रम ऐन, २०४८ भन्दा धेरै कुरामा श्रमिक मैत्री देखिएको छ । सञ्चयकोष, उपादान लगायतका विषयमा नयाँ श्रम ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी नयाँ ऐनले अन्य श्रमिक...

१५ हजारको जागिर नपाएका लामिछाने महिनामै …

१५ हजारको जागिर नपाएका लामिछाने महिनामै डेढ लाख कमाउँदै

  निमदत्त सुवेदी, पोखरा  पढाइ सकेपछि जागिर खोज्न निक्कै भौतारिए सूर्यप्रसाद लामिछाने। पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिका–३१ बेगनासतालका उनले जति प्रयत्न गरे पनि जागिर पाउन सकेनन्। अन्तत उनी निष्कर्षमा पुगेः मौरी पालन गर्ने। १५ हजार रुपैयाँको जागिर खोज्दै हिँडेका लामिछाने अहिले...

परदेशमा

युएईबाट गरियो ९१ हजार सहयोग

युएईबाट गरियो ९१ हजार सहयोग

युएई, भदौ ६- मृगौलाको समस्या झेलिरहेकी झापा कचनकवल २ कि खेमकुमारी श्रेष्ठको उपचारका लागि युएईमा संकलन गरिएको रकम हस्तान्तरण गरिएको छ । युएईमा बसोवास गर्दै आएका निश्चल दाहालको अग्रसरतामा सो रकम...

Read more